Wanneer kan een bron van landeninformatie gebruikt worden?

Het gebruik van landeninformatie is bij de beoordeling van een asielverzoek van cruciaal belang. Maar hoe beoordeel je of informatie over het land van herkomst van de asielzoeker actueel, nauwkeurig en relevant is? De ACVZ gaat hierover adviseren.

Aantal ambtsberichten beperkt

Momenteel wordt voor het opstellen van landgebonden asielbeleid vooral de landeninformatie uit ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt. Het ambtsbericht heeft in de Nederlandse rechtspraktijk de status van deskundigenadvies verworven. De totstandkoming van ambtsberichten is een zorgvuldig en tijdsintensief proces. Per jaar wordt mede daardoor een beperkt aantal ambtsberichten uitgebracht en niet alle ambtsberichten worden jaarlijks bijgewerkt.

Gebruik andere bronnen bevorderen

Er is veel landeninformatie uit andere bronnen, die ook nu al voor het uitvoeren van het asielbeleid wordt gebruikt. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken gevraagd hoe het gebruik van landeninformatie uit andere bronnen bevorderd kan worden.

Welke bronnen wel en welke niet?

Maar hoe weten we welke informatie betrouwbaar is? Kan er een rangorde in betrouwbaarheid worden aangebracht? Hoe beoordeel je of deze landeninformatie actueel, nauwkeurig en relevant is? Wat zijn de voor- en nadelen van het bevorderen van het gebruik van andere bronnen? De ACVZ gaat hier onderzoek naar doen.

Plan van aanpak adviestraject

In het plan van aanpak zetten we de achtergrond en aanleiding van de adviesaanvraag , de methoden van het onderzoek en de planning van het adviestraject op een rij. Lees het plan van aanpak.