Publicatie advies 'Weten en wegen'

Advies 'Weten en wegen' over het gebruik van landeninformatie door IND t.b.v. de asielprocedure.

Landeninformatie

De adviescommissie heeft op 25 mei haar rapport 'Weten en wegen. Advies over het gebruik van landeninformatie in de asielprocedure' gepubliceerd. Op verzoek van staatssecretaris Broekers-Knol heeft de ACVZ onderzocht hoe andere openbare bronnen dan het ambtsbericht zo goed mogelijk kunnen worden gebruikt in het asielproces.

Nadere informatie over dit rapport: Sonja Avontuur