Signalering: Nadeel van de twijfel

Leeftijdsbepaling amv’s en leeftijdsregistratie als meerderjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf.

Publicatie van de signalering: Nadeel van de twijfel

Ga direct naar de tekst van de signalering: Nadeel van de twijfel

Twijfel over leeftijd en registratie daarvan?

In het asielproces is de leeftijd van een asielzoeker van belang om te bepalen welke procedures en regels van toepassing zijn. Zonder identiteitsdocumenten is leeftijd moeilijk vast te stellen en veel asielzoekers hebben geen papieren (meer). Bij twijfel aan de minderjarigheid van een asielzoeker, mag de overheid afgaan op een eerdere registratie in een andere EU-lidstaat. Ook als dit een registratie als meerderjarige is, en ook als deze niet op documenten of onderzoek is gebaseerd. Maar kan er zonder meer van de juistheid van deze registratie worden uitgegaan? Wat zijn de (on)mogelijkheden van het weerleggen van die leeftijdsregistratie? En welke gevolgen heeft deze praktijk voor de jonge asielzoeker, de rechtshulpverlening, de organisaties in de vreemdelingenketen en de rechtbanken?

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Myrthe Wijnkoop