Brief aan de minister van Migratie en Samenleven

Drie opdrachten voor de nieuwe minister van Migratie en Samenleven: zet in op weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als lokale opgave.

De uitdagingen waar onze migratiesamenleving voor staat, vragen niet om een afwachtende houding maar om oplossingen die in samenhang worden bedacht én uitgevoerd. Daarmee wordt grip op migratie verkregen. Op de vraag hoeveel en welke vorm van migratie Nederland nodig heeft en wenst kan de minister van Migratie en Samenleven antwoord geven door een op feiten en belangen gestoelde langetermijnvisie te ontwikkelen. In haar brief geeft de ACVZ alvast drie opdrachten mee aan de nieuwe bewindspersoon: zet in op weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als lokale opgave.