Grip houden op publieke belangen

Hoe en met welke gevolgen vindt privatisering plaats in het migratiebeleid?  Op verzoek van de regering heeft de adviesraad onderzoek hiernaar gedaan.  Lees het adviesrapport

Monique Kremer overhandigt het rapport aan Ankie Broekers-Knol

Advies: heroverweeg hoe om te gaan met privatisering

De overheid moet volgens de adviesraad nadrukkelijk heroverwegen hoe om te gaan met privatisering binnen het migratiebeleid. Daarom beveelt de ACVZ aan om bij privatisering steeds minstens drie kerncriteria als uitgangspunt te gebruiken: Borging, Toezicht en Rechtsbescherming. Ook bestaande privatiseringen moet de overheid, volgens de adviesraad, op die manier opnieuw beoordelen. Alleen dan houdt de overheid de noodzakelijke grip op publieke belangen.