Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de attenderingsservice en blijf op de hoogte van het werk van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. U wordt dan automatisch geïnformeerd over nieuwe adviezen en andere publicaties.

Aanmelden attendering

Blijf op de hoogte van het werk van de ACVZ. Meld u aan voor de attendering door een mail te sturen naar: communicatie@acvz.minjenv.nl.

Verwerking data

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken voert het beheer en de verwerking van de data voor deze attenderingsservice conform de in de AVG vastgelegde regels uit. Dit betekent onder andere dat persoonlijke data nooit met andere organisaties of personen worden gedeeld.