Lopend onderzoek

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert regering en parlement over migratie. Bekijk de lopende onderzoeken.

Landeninformatie

Landeninformatie

Het gebruik van landeninformatie is bij de beoordeling van een asielverzoek van cruciaal belang. Maar hoe beoordeel je of informatie over het land van herkomst van de asielzoeker actueel, nauwkeurig en relevant is? Lees meer over adviestraject in het plan van aanpak.

Vluchtelingen

Rol private actoren

De ACVZ zoekt uit waarom, hoe en met welke gevolgen privatisering plaatsvond in het migratiebeleid. Daarnaast wordt er gekeken hoe dit in de toekomst beter kan.