Adviestraject: Landeninformatie

Het gebruik van landeninformatie is bij de beoordeling van een asielverzoek van cruciaal belang. Maar hoe beoordeel je of informatie over het land van herkomst van de asielzoeker actueel, nauwkeurig en relevant is? De ACVZ brengt hier binnenkort een advies over uit.