Advies: Afschaffing discretionaire bevoegdheid

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken realiseert zich dat de afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid onderdeel uitmaakte van een deal waarin een politieke oplossing werd gevonden voor het kinderpardon, maar brengt op eigen initiatief dit advies uit over de mogelijke juridische implicaties van de afschaffing.

Het kabinet heeft per 1 mei 2019 de discretionaire bevoegdheid afgeschaft. De adviescommissie heeft hier haar twijfels bij. Zij vraagt zich af of nu bij vervolgaanvragen alle individuele aspecten mee worden genomen. Daarom raadt ze aan om op basis van onderzoek beleidswijzigingen door te voeren.

De afschaffing beoogt een beperking van de bevoegdheid tot de eerste procedure voor een verblijfsvergunning. De adviescommissie betwijfelt of de staatssecretaris op juridisch juiste wijze aan haar verantwoordelijkheid invulling kan geven als internationale verplichtingen daartoe nopen.

De discretionaire bevoegdheid wordt per 1 mei 2019 uitgeoefend door de hoofddirecteur IND, maar die tekent ‘namens de staatssecretaris’. Dit betekent dat de staatssecretaris uiteindelijk toch verantwoordelijk blijft voor en aanspreekbaar is op de wijze waarop die bevoegdheid wordt gebruikt.

Het kabinet heeft per 1 mei 2019 de discretionaire bevoegdheid afgeschaft. De ACVZ heeft hier haar twijfels bij. Zij vraagt zich af of nu bij vervolgaanvragen alle individuele aspecten mee worden genomen. De ACVZ raadt daarom aan om op basis van onderzoek beleidswijzigingen door te voeren. De afschaffing beoogt een beperking van de bevoegdheid tot de eerste procedure voor een verblijfsvergunning. De adviescommissie betwijfelt of de staatssecretaris op juridisch juiste wijze aan haar verantwoordelijkheid invulling kan geven als internationale verplichtingen daartoe nopen.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze adviseur: David de Jong.