Prof. dr. Joanne van der Leun

Prof. dr. Joanne van der Leun

Functie
Commissielid

Joanne is per 1 september 2017 voor 4 jaar herbenoemd tot lid van de ACVZ.

Overige functies

  • Decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden
  • Hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden

Over Joanne

Begon lang geleden als groepsleidster in verschillende instellingen en leerde daar veel van. Voordat ik in Leiden ging werken deed ik onderzoek aan de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit. Migratie heeft altijd mijn belangstelling gehad. Naast mijn bestuurstaak ben ik waar mogelijk actief in onderzoek naar migratie en criminaliteit. Crimmigratie – het verweven raken van criminaliteitsbeleid en migratiebeleid – is een van de thema’s daarbinnen. Daarnaast heb ik speciale interesse in mensenhandel en de aanpak daarvan. Door de jaren heen heb ik ook gekeken naar illegaal verblijf, multi-etnische wijken en ondernemerschap van migranten. Op die manier ben ik ook veelvuldig in aanraking gekomen met aspecten en gevolgen van migratiebeleid, zowel bedoeld als onbedoeld. Dat geeft mij bagage en motivatie om mee te werken aan adviezen van de ACVZ. Belangrijk vind ik dat daarbij ook steeds wordt stilgestaan bij de uitvoering van beleid en de gevolgen voor mensen. Ik let speciaal op de methodologische aspecten van ACVZ adviezen.