Kabinetsreactie: Veranderend ouderschap en migratie

15 maart 2019 heeft het kabinet de onderzoeken die vanuit de Staatscommissie herijking ouderschap zijn uitgevoerd - waaronder het ACVZ advies Veranderend ouderschap en migratie - aan de Tweede Kamer aangeboden.

In die brief werd ook de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie aangekondigd. Deze kabinetsreactie verscheen op 12 juli 2019.

Kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie herijking ouderschap

Op 12 juli 2019 verscheen de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag. Het kabinet kondigt daarin een regeling  voor draagmoederschap aan. Het kabinet heeft besloten om de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap om meerouderschap en meerpersoonsgezag van maximaal 4 personen toe te staan niet over te nemen, maar te komen met een regeling voor deelgezag.

Wetvoorstel deelgezag

In het wetsvoorstel deelgezag dat op 24 april 2020 is gepubliceerd, zijn vreemdelingen niet uitgesloten van deelname aan de regeling en ook zijn er geen verblijfsrechtelijke beperkingen in opgenomen.

Dit is in lijn met het advies van de ACVZ ten aanzien van meerouderschap en meerspersoonsgezag.

Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstemming

24 april 2020 is het wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming gepubliceerd.

In artikel 1:215 onder k Bw van het wetsvoorstel is conform het advies van de ACVZ opgenomen dat de draagmoeder en ten minste één van de wensouders de Nederlandse nationaliteit hebben dan wel rechtmatig in Nederland verblijven als Unieburger of met een permanent verblijfsrecht.

Daarnaast sluit artikel 1:215 onder f draagmoederschap uit, indien blijkt van een afhankelijkheidsrelatie die de vrije instemming van de draagmoeder negatief kan beïnvloeden. Deze bepaling sluit aan bij de aanbevelingen van de ACVZ op het gebied van het voorkomen van uitbuiting van de buitenlandse draagmoeder.

Vragen

Heeft u vragen over dit rapport? Neem dan contact op met Sonja Avontuur of Christine Otten