Kabinetsreactie: Koninkrijk en internationale bescherming asielmigranten

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet een algemene reactie gegeven op het signaleringsrapport.

Kabinet past procedure aan

In juni 2019 heeft de regering van Curaçao de procedure voor bescherming van migranten op grond van artikel 3 EVRM aangepast.

Staatssecretaris Knops antwoordt op 1 april 2020 de Kamer over voortdurende (alarmerende) signalen over de situatie in Curaçao dat het kabinet geen verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het migratiebeleid van het land Curaçao en dat de regering van Curaçao tegenover het Curaçaose parlement verantwoording kan afleggen over het betreffende migratiebeleid. Niettemin benadrukt Knops dat vreemdelingen in Curaçao worden behandeld op een wijze die niet in strijd is met de Curaçaose wet- en regelgeving en met internationale verdragen. Het is uiteindelijk aan de rechterlijke macht van Curaçao om in voorkomende gevallen te beoordelen in hoeverre verplichtingen opgenomen in nationale en internationale wetgeving zijn nagekomen, aldus Knops.