Advies: Het topje van de ijsberg?

Advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen.

Aanbevelingen

Ten aanzien van het juridisch kader

  • Pleit voor een uniforme definiëring van fraudebepalingen in Europese regelgeving.
  • Stel duidelijke richtlijnen op voor het opleggen van een meldplicht aan asielzoekers met beschadigde vingertoppen.
  • Maak een zorgvuldige belangenafweging voordat tot centrale opslag van biometrische gegevens wordt besloten.

Ten aanzien van aard en omvang

  • Laat nader sociaal-wetenschappelijk onderzoek verrichten naar aard en omvang van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen.

Ten aanzien van sturing

  • Stel één regievoerder aan.

Ten aanzien van identiteitsvaststelling en signalering van fraude

  • Bundel kennis en expertise in een beperkt aantal immigratiekantoren.
  • Neem de financiële drempel voor het indienen van verificatieonderzoeken weg.
  • Zoek in Europees verband en samen met landen van herkomst naar mogelijkheden om de bevolkingsadministratie daar te verbeteren.

Ten aanzien van registratie van frauduleuze handelingen

  • Maak praktische afspraken over te hanteren begrippen en hun betekenis.
  • Registreer frauduleuze handelingen op één manier in één systeem, de Basisvoorziening Vreemdelingen.