Advies: Verloren tijd

Hoe verhouden de mogelijkheden voor vreemdelingen in de opvangĀ  om activiteiten te ondernemen zich tot de doelstellingen van het opvangbeleid? Het onderzoek van de adviescommissie maakt duidelijk dat de passiviteit en de ervaren verblijfsonzekerheid van invloed zijn op de gezondheid en activiteit van vreemdelingen en de mate waarin zij in staat zijn na te denken over en werk te maken van hun toekomst.