Advies: Intrekken Nederlanderschap in belang nationale veiligheid

Het wetsvoorstel richt zich op intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid wegens deelname aan een terroristische organisatie zonder dat daarvoor een strafrechtelijke veroordeling vereist is. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel het verlies van rechtswege bij deelname aan een vreemde krijgsdienst gewijzigd in een verliesgrond van het Nederlanderschap na een besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie (hierna: de minister). In dit advies zal achtereenvolgens op beide wijzigingen worden ingegaan.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem contact op met David de Jong.