Plan van aanpak Signalering: Leeftijdsbepaling minderjarigen

Uit eigen beweging stelt de ACVZ een signalering op over de leeftijdsbepaling van alleenstaande minderjarigen in het asielproces.

Onderzoeksvraag

De belangrijkste vraag die de adviesraad in deze signalering probeert te beantwoorden is: Hoe wordt in de huidige uitvoeringspraktijk van leeftijdsbepaling bij asielzoekers (bepaling van minder- of meerderjarigheid) omgegaan met de leeftijdsregistratie in het land van eerder verblijf. Daarbij wordt gekeken naar de wijze van registratie, de wijze waarop twijfel over de leeftijd wordt gehanteerd en de wijze waarop wordt omgegaan met de bewijslastverdeling.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze signalering? Neem dan contact op met Myrthe WIjnkoop of David de Jong