Jaarverslag 2019

Het jaarverslag geeft een overzicht van de verschillende ACVZ publicaties in het afgelopen jaar. Verschillende onderdelen van het brede migratieterrein zijn daarbij - gevraagd en op eigen initiatief - onderzocht. Adviezen en verkenningen over bijvoorbeeld inburgering, gezinsmigratie en asiel. De kersverse voorzitter van de migratieraad, Monique Kremer, deelt in het voorwoord haar eerste ervaringen en blikt eveneens vooruit op enkele voornemens voor de komende periode.