Advies wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Dit advies gaat over het voorstel tot wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen.

26 juni 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de ACVZ verzocht om advies uit te brengen over de voorgestelde wetswijziging.

Advies in het kort

Het advies gaat vooral in op de bevoegdheid van de directeur van de inrichting voor vreemdelingenbewaring om een lockdown te kunnen instellen.

De ACVZ beveelt aan de duur van de lockdown te beperken tot twee weken en in de wet beoordelingscriteria op te nemen aan de hand waarvan wordt vastgesteld dat het opleggen van een lockdown noodzakelijk is.

Ook dient volgens de adviescommissie de rechtsbescherming van vreemdelingen in geval een lockdown te worden versterkt door bijvoorbeeld het besluit tot een lockdown in alle gevallen te laten toetsen door de beroepskamer tenuitvoerlegging vreemdelingenbewaring.

Vragen?

Heeft u vragen over dit advies? Neem dan contact op met David de Jong of Huub Verbaten.