Wetsadvies over het voorstel tot uitsluiting van de erkenning van kindhuwelijken

Met dit advies voldoet de ACVZ aan het verzoek van de minister voor Rechtsbescherming om hem te adviseren over het wijzigingsvoorstel van het Burgerlijk Wetboek (BW), in verband met het uitsluiten van de erkenning van kindhuwelijken.

Vreemdelingrechtelijke aspecten

Het advies van de ACVZ richt zich op de volgende vreemdelingrechtelijke aspecten:

 • Verenigbaarheid met het Unierecht en ander (verdrags)recht
 • De eventuele noodzaak voor een overgangsrechtelijke voorziening

Erkenning bij echtscheiding

Op dit moment bestaat de mogelijkheid om een kindhuwelijk te erkennen, nadat de echtgenoten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Met dit wetsvoorstel wil de minister deze mogelijkheid afschaffen, met de uitzondering dat het huwelijk met het bereiken van de leeftijd van achttien jaar nog steeds erkend kan worden voor echtgenoten die willen scheiden.

Aanbevelingen

 • Neem in Vc B7/5 op dat geen ongehuwdverklaring vereist is voor de gevallen waarin sprake is van een huwelijk dat op grond van artikel 10:32, onder c, BW niet door Nederland wordt erkend, maar wel een rechtsgeldig huwelijk is volgens het nationale recht van het land waar dit huwelijk is gesloten.
   
 • Neem in de artikelen 3.14 en 3.15 Vb op dat vreemdelingrechtelijk gevolg wordt gegeven aan het huwelijk van personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, hoewel dit niet wordt erkend door artikel 10:32, onder c, BW.
   
 • Neem in artikel 8.7 Vb op dat vreemdelingrechtelijk gevolg wordt gegeven aan het huwelijk van personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, hoewel dit niet wordt erkend door artikel 10:32, onder c, BW.
   
 • De ACVZ adviseert om bij de toepassing van artikel 8 EVRM in de uitvoering nadrukkelijk rekening te houden met de feitelijke vraag of  er sprake is van familie- en privéleven in de zin van dit artikel.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsadvies?
Neem contact op met Huub Verbaten of Christine Otten.

Zie ook: