Brief aan minister van Migratie en Samenleven

De adviesraad geeft de nieuwe minister van Migratie en Samenleven alvast drie opdrachten mee: zet in op weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als lokale opgave.

De uitdagingen waar onze migratiesamenleving voor staat, vragen niet om een afwachtende houding maar om oplossingen die in samenhang worden bedacht én uitgevoerd. Daarmee wordt grip op migratie verkregen. Op de vraag hoeveel en welke vorm van migratie Nederland nodig heeft en wenst kan de minister van Migratie en Samenleven antwoord geven door een op feiten en belangen gestoelde langetermijnvisie te ontwikkelen. Drie opdrachten geeft de ACVZ als adviesraad alvast mee aan de nieuwe bewindspersoon: zet in op weloverwogen arbeidsmigratie, op een robuuste uitvoering van het asielbeleid en op samenleven als lokale opgave.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u terecht bij Monique Kremer en of  Wolf Mannens