Inspiratiebundel over jongeren en hun toekomst

Enkele adviesraden hebben samengewerkt aan een inspiratiebundel met als thema: ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. 23 mei 2022 wordt de bundel aangeboden aan het kabinet.

Veertien verschillende raden die regering en parlement adviseren hebben samengewerkt aan een inspiratiebundel met als thema: ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. Het woord ‘zorgen’ staat daarin centraal. Zorgen over de toekomst, maar vooral ook zorgen voor een (mooie) toekomst. De adviesraden maken zich zorgen over de huidige en toekomstige jonge generaties (0 – 27 jaar) en hun toekomst. Die zorgen zijn tijdens de coronacrisis in veel gevallen alleen maar groter geworden. De adviesraden belichten deze zorgen vanuit verschillende invalshoeken over de domeinen waarop zij adviseren. Tegelijkertijd willen zij met deze bundel ook een positief geluid laten horen, door te enthousiasmeren en inspireren om met de toekomst én met jongeren aan de slag te gaan. De raden hebben daarvoor kinderen en jongeren met verschillende achtergronden betrokken bij de totstandkoming van de bundel. De bundel wordt 23 mei gepubliceerd en aangeboden aan het kabinet. Klik hier voor meer informatie over de presentatie.

Samenleven in de buurt

De adviesraad migratie sprak voor zijn bijdrage in deze bundel met vijf jongeren over hoe zij kijken naar het samenleven van mensen van verschillende afkomst in hun buurt en hoe zij hun eigen toekomst zien. We interviewden onder andere een Kinderburgemeester en een Kinderraadslid en vroegen hen waar een lid van het kabinet met migratie en samenleven in de portefeuille - zoals onze raad eerder bepleitte - aandacht voor zou moeten hebben.

Deelnemende organisaties

Behalve de adviesraad migratie hebben de volgende organisaties bijgedragen aan de totstandkoming van deze bundel: Sociaal-Economische Raad; Nederlandse Sportraad; Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Raad voor het Openbaar Bestuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Gezondheidsraad; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Raad voor Cultuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; College ICT-toetsing.

Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.

@SER_NL; @NLsportraad; @raadRVS; @DE_RSJ; @WRRDenktank; @Raad_ROB; @raadrli;  @Gezondheidsraad; @AdviesraadWTI; @RaadvoorCultuur; @dierenraad;

Vragen

Heeft u vragen over deze publicatie neem dan contact op met Christine Otten.