Beeld: © ANP

Signalering: Langetermijnvisie nodig voor ontheemden Oekraïne

Oekraïense ontheemden in Nederland verkeren in ‘dubbele onzekerheid’ over hun bescherming en verblijfsstatus. Dat signaleert de Adviesraad Migratie (ACVZ).

Inhoud

De ontheemden verkeren in 'dubbele onzekerheid', want de duur van de tijdelijke bescherming is afhankelijk van de mogelijkheid tot veilige en duurzame terugkeer naar Oekraïne. En hun verblijfsstatus in Nederland na beëindiging van de tijdelijke bescherming is ook onzeker. Het is daarom van groot belang dat de regering op korte termijn een langetermijnvisie formuleert. 

Deze signalering gaat ook in op knelpunten op onder andere het gebied van arbeid, zorg en onderwijs bij de opvang van deze groep. 

Ook zou de crisisaanpak voor ontheemden geëvalueerd moeten worden, met name de toegang tot werk en de hybride structuur van opvang.

Vragen

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met senior adviseur David de Jong.