Publicaties

222 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies: Ontwerpbesluit wijziging vreemdelingenbesluit

Op 9 oktober 2017 heeft de ACVZ een advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ...

Publicatie | 09-10-2017

Advies: Pieken en dalen

Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders.

Publicatie | 23-07-2017

Signalering: Participatie vluchtelingen

De voorzitters van 5 adviescolleges vragen de aandacht voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief ...

Publicatie | 27-03-2017

Kabinetsreactie: Profileren en Selecteren

Kabinetsreactie | 06-03-2017

Advies: Verankering belang kind in vreemdelingenwet

De adviescommissie is door de Tweede Kamer om advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken ...

Publicatie | 10-02-2017

Advies: Wetsadvies Besluit inburgering

In dit door de minister van SZW aan de ACVZ gevraagde advies over het Besluit Inburgering, herhaalt de adviescommissie haar ...

Publicatie | 10-02-2017

Advies: Vaststellingsprocedure staatloosheid

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken op 28 september 2016 om advies ...

Publicatie | 22-11-2016

Summary: Profiling and selecting

In this report the Advisory Committee on Migration Affairs presents the results of the use of profiling by organisations in the ...

Publicatie | 08-11-2016

Advies: Profileren en Selecteren

Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Publicatie | 08-11-2016

Kabinetsreactie: Wet inburgering inzake participatieverklaringstraject

Kabinetsreactie | 09-06-2016