Publicaties

Publicaties

284 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wetsadvies over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en tot intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017

De adviescommissie heeft  geen overwegende bezwaren tegen het laten vervallen van de horizonbepaling. Wel plaatst zij een ...

Advies | 04-02-2021

Migranten in de zorgsector

Naar een weerbare en toekomstbestendige zorgsector. Hoe kan de zorgsector migranten die al in Nederland wonen (zoals asiel- en ...

Publicatie | 27-01-2021

Advies over ontwerpbesluit Naturalisatietoets 2021

De ACVZ uit haar zorg over de consequenties van het ontwerpbesluit voor het sluitstuk van het integratieproces, de naturalisatie ...

Publicatie | 14-01-2021

Wetsadvies wijziging Vb regelen aanmeldfase en vervallen eerste gehoor

afschaffen eerste gehoor, regelen aanmeldfase, flexibiliseren asielprocedure, rechtsbescherming, herziening Algemene ...

Advies | 07-01-2021

Advies: Voorbij de opstartfase

In de adviesreeks  ‘De rol van private actoren in het migratiebeleid’ brengt de ACVZ dit beleidsadvies uit over de begeleiding ...

Advies | 23-12-2020

Wetsadvies over voorstel aanscherping openbare-ordebeleid

De ACVZ concludeert dat de noodzaak van deze wetswijziging niet is onderbouwd. Het betreft  een disproportionele maatregel. De ...

Advies | 15-12-2020

Advies over herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000

De ACVZ adviseert  een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen te heroverwegen en gemaakte keuzes te motiveren.

Advies | 10-12-2020

Detriment of the doubt. Age assessment and age determination in EU member states of previous stay

Attention is called to a specific aspect of age assessment, namely the role of the age registration of asylum seekers in another ...

Rapport | 30-11-2020

Signalering: Nadeel van de twijfel

Leeftijdsbepaling AMV’s en leeftijdsregistratie als meerderjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf

Publicatie | 30-11-2020

Blogserie: Migratie in tijden van corona

Migratie is van alle tijden dus ook in tijden van corona. De ACVZ heeft dit jaar onder deze noemer een blogserie gepubliceerd die ...

Publicatie | 20-11-2020