Publicaties

297 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Gesprek over onze Nederlandse migratiesamenleving

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bestaat 20 jaar en organiseert daarom een aantal events. Het eerste event was ...

Mediatekst | 26-03-2021

Inburgering is geen bijzaak. Advies over marktwerking en de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs

Inburgeringsonderwijs moet veel serieuzer worden genomen. Net als bij andere publieke diensten zoals basisonderwijs en ...

Advies | 23-03-2021

Blogserie Wist u dat ...? Feiten en cijfers over migratie

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de adviesraad acht blogs gepresenteerd waarin feiten en cijfers over ...

Publicatie | 19-03-2021

Wetsadvies over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en tot intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017

De adviescommissie heeft  geen overwegende bezwaren tegen het laten vervallen van de horizonbepaling. Wel plaatst zij een ...

Advies | 04-02-2021

Migranten in de zorgsector

Naar een weerbare en toekomstbestendige zorgsector. Hoe kan de zorgsector migranten die al in Nederland wonen (zoals asiel- en ...

Publicatie | 27-01-2021

Advies over ontwerpbesluit Naturalisatietoets 2021

De ACVZ uit haar zorg over de consequenties van het ontwerpbesluit voor het sluitstuk van het integratieproces, de naturalisatie ...

Publicatie | 14-01-2021

Wetsadvies wijziging Vb regelen aanmeldfase en vervallen eerste gehoor

afschaffen eerste gehoor, regelen aanmeldfase, flexibiliseren asielprocedure, rechtsbescherming, herziening Algemene ...

Publicatie | 07-01-2021

Advies: Voorbij de opstartfase

In de adviesreeks  ‘De rol van private actoren in het migratiebeleid’ brengt de ACVZ dit beleidsadvies uit over de begeleiding ...

Advies | 23-12-2020

Wetsadvies over voorstel aanscherping openbare-ordebeleid

De ACVZ concludeert dat de noodzaak van deze wetswijziging niet is onderbouwd. Het betreft  een disproportionele maatregel. De ...

Advies | 15-12-2020

Advies over herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000

De ACVZ adviseert  een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen te heroverwegen en gemaakte keuzes te motiveren.

Advies | 10-12-2020