Publicaties

Publicaties

276 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Onderzoek: Bed bad brood

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft eind 2017 knelpunten bij en mogelijke oplossingsrichtingen voor de ...

Publicatie | 08-02-2018

Advies: Veilige(r) landen

Een advies over de komst van asielzoekers uit door Nederland als veilig aangemerkte landen. Waarom dienen zij een asielaanvraag ...

Publicatie | 05-02-2018

Advies: Gewogen gevaar

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onderzoekt in het advies 'Gewogen gevaar' hoe het Nederlandse ...

Publicatie | 05-02-2018

Quickscan buitenschuldbeleid

In juli 2013 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) het advies 'Waar een wil is maar geen weg' over de ...

Publicatie | 10-10-2017

Advies: Ontwerpbesluit wijziging vreemdelingenbesluit

Op 9 oktober 2017 heeft de ACVZ een advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ...

Publicatie | 09-10-2017

Advies: Pieken en dalen

Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders.

Publicatie | 23-07-2017

Signalering: Participatie vluchtelingen

De voorzitters van 5 adviescolleges vragen de aandacht voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief ...

Publicatie | 27-03-2017

Kabinetsreactie: Profileren en Selecteren

Kabinetsreactie | 06-03-2017

Advies: Verankering belang kind in vreemdelingenwet

De adviescommissie is door de Tweede Kamer om advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken ...

Publicatie | 10-02-2017

Advies: Wetsadvies Besluit inburgering

In dit door de minister van SZW aan de ACVZ gevraagde advies over het Besluit Inburgering, herhaalt de adviescommissie haar ...

Publicatie | 10-02-2017