Publicaties

Publicaties

284 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

EU-grenzen zijn ook onze grenzen

Policy brief over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechtenschendingen aan de ...

Publicatie | 12-01-2022

Wetsadvies over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

Wetsadvies aan het kabinet over het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie ...

Publicatie | 17-12-2021

Hand-out advies 'Pieken en dalen'

De opvang van asielzoekers in Nederland verkeert al maanden in een crisis. De overheid neemt nu crisismaatregelen, maar zou ...

Publicatie | 15-12-2021

Brief aan minister van Migratie en Samenleven

De adviesraad geeft de nieuwe minister van Migratie en Samenleven alvast drie opdrachten mee: zet in op weloverwogen ...

Brief | 09-12-2021

Meten met meerdere maten. Het boetestelsel in de Wet inburgering

Hoe kan de menselijke maat in het migratiebeleid centraler komen te staan?  Dit is het tweede commentaar in de reeks waarin de ...

Publicatie | 29-11-2021

Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

Adviesvraag van het kabinet aan de ACVZ: ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen bijdragen aan sturing ...

Publicatie | 09-11-2021

Advies over wijziging van de Wet inburgering 2021: opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

Advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021

Advies | 05-11-2021

Towards a well-being approach in labour migration policy

The aim of labour migration policy should be to contribute to the well-being of the population.

Publicatie | 01-11-2021

Op afstand horen. Podcast

In deze podcast een reflectie op het gebruik van digitale hulpmiddelen (video-overleg en telehoren) in de asielprocedure en in de ...

Publicatie | 19-10-2021

Nationale Migratiedialoog

AANMELDEN voor #nationalemigratiedialoog : #Migratie in de #postcorona #economie. Adviesraad Migratie @ACVZ_advies 18 november ...

Publicatie | 15-10-2021