Publicaties

298 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

EU borders are common borders

Policy Brief: EU Member States should be more active and stop human rights violations at EU external borders

Publicatie | 14-02-2022

De bijdrage aan de langdurige zorg door arbeidsmigranten van buiten de EU

In hoeverre vormen arbeidsmigranten van buiten de EU een oplossing voor de vacatures die gaan ontstaan in de langdurige zorg? Met ...

Publicatie | 07-02-2022

Webinar ' Ingeburgerd, ingebed? '

De adviesraad organiseerde 10 februari 2022 een online debat met experts, inburgeraars en wethouders over inburgering.

Publicatie | 27-01-2022

EU-grenzen zijn ook onze grenzen

Policy brief over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechtenschendingen aan de ...

Publicatie | 12-01-2022

Wetsadvies over wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

Wetsadvies aan het kabinet over het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 voor het gebruik van biometrie ...

Publicatie | 17-12-2021

Hand-out advies 'Pieken en dalen'

De opvang van asielzoekers in Nederland verkeert al maanden in een crisis. De overheid neemt nu crisismaatregelen, maar zou ...

Publicatie | 15-12-2021

Brief aan de 'Minister van Migratie en Samenleven'

De adviesraad geeft de nieuwe staatssecretaris 'Migratie en Samenleven' alvast drie opdrachten mee: zet in op weloverwogen ...

Brief | 09-12-2021

Meten met meerdere maten. Het boetestelsel in de Wet inburgering

Hoe kan de menselijke maat in het migratiebeleid centraler komen te staan?  Dit is het tweede commentaar in de reeks waarin de ...

Publicatie | 29-11-2021

Gevraagd advies over beleidsmatige richtgetallen

Adviesvraag van het kabinet aan de ACVZ: ‘In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen bijdragen aan sturing ...

Publicatie | 09-11-2021

Advies over wijziging van de Wet inburgering 2021: opnemen van een hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht

Advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021

Advies | 05-11-2021