Publicaties

298 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Advies over herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000

De ACVZ adviseert  een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen te heroverwegen en gemaakte keuzes te motiveren.

Advies | 10-12-2020

Detriment of the doubt. Age assessment and age determination in EU member states of previous stay

Attention is called to a specific aspect of age assessment, namely the role of the age registration of asylum seekers in another ...

Rapport | 30-11-2020

Signalering: Nadeel van de twijfel

Leeftijdsbepaling AMV’s en leeftijdsregistratie als meerderjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf

Publicatie | 30-11-2020

Blogserie: Migratie in tijden van corona

Migratie is van alle tijden dus ook in tijden van corona. De ACVZ heeft dit jaar onder deze noemer een blogserie gepubliceerd die ...

Publicatie | 20-11-2020

Wetsadvies over het voorstel tot uitsluiting van de erkenning van kindhuwelijken

Met dit advies voldoet de ACVZ aan het verzoek van de minister voor Rechtsbescherming om hem te adviseren over het ...

Advies | 11-11-2020

Policy brief over EU-Pact Migratie en Asiel: Na woorden nu daden

Het door de Europese Commissie voorgestelde EU-Pact Migratie en Asiel valt of staat met de uitvoering ervan. Dat concludeert de ...

Brief | 09-11-2020

Wetsadvies over ontwerpbesluit en -regeling inburgering

Het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling geven uitvoering aan het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet inburgering. De ACVZ beveelt ...

Advies | 22-10-2020

Advies wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Dit advies gaat over het voorstel tot wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de ...

Advies | 13-10-2020

Wetsadvies wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het arrest Tjebbes

Gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, vraagt de adviescommissie zich onder meer af, of verlies van rechtswege van de Nederlandse ...

Advies | 09-10-2020

Wetsadvies over TK Initiatief wetsvoorstel verankeren belang van het kind in Vreemdelingenwet

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken brengt op verzoek van de Tweede Kamer advies uit over het verankeren van het belang ...

Advies | 01-10-2020