Home

De Adviesraad Migratie (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege ingesteld bij wet en adviseert regering en parlement in brede zin over migratie. De advies- en kennisproducten gaan over wetgeving, beleid en strategie.  

Actueel

Recente publicaties over beleid en strategie

Recente Wetsadviezen

Nieuws

Meer nieuws