Privacy

Persoonsgegevens die u op Adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl opgeeft, gebruikt de ACVZ alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Bewaartermijn

Als u een publicatie wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. De commissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De commissie zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

Vragen

U kunt contact opnemen met de ACVZ om te vragen welke gegevens de commissie van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens. Dit is conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).