Publicaties

222 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies: Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet

Sinds 11 december 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet voorgelegd in een internetconsultatie. Dit in ...

Publicatie | 10-02-2020

Advies: Vervoerdersverplichtingen

Vervoerders moeten worden verplicht om gevallen waarin niet of onjuist gedocumenteerde passagiers zich beroepen op asielmotieven ...

Publicatie | 31-01-2020

EU-Hof komt in arrest tot ander oordeel

Arresten EU-Hof leiden niet tot uniformering Unierecht. Er zou bij een individuele beoordeling meer rekening gehouden moeten ...

Publicatie | 12-12-2019

Advisory report: Increasing onward migration of asylum seekers in the EU

Secondary migration

Publicatie | 12-11-2019

Advies: Secundaire migratie

Asielzoekers die de EU op irreguliere wijze inreizen, blijven vaak niet in de lidstaat waar zij aankomen. Doormigratie van ...

Publicatie | 05-11-2019

Adviestraject: Landeninformatie

Het gebruik van landeninformatie is bij de beoordeling van een asielverzoek van cruciaal belang. Maar hoe beoordeel je of ...

Publicatie | 24-09-2019

Advies: Wet Inburgering

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) vindt dat het huidige inburgeringsstelsel niet voldoet . In haar advies stelt ...

Publicatie | 11-09-2019

Advies: Afschaffing discretionaire bevoegdheid

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) realiseert zich dat de afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid ...

Publicatie | 24-06-2019

Report: Legal labour migration channels

This exploratory study by the Dutch Advisory Committee on Migration Affairs shows, amongst other things, that there are ...

Publicatie | 13-06-2019

Verkenning: Legale kanalen arbeidsmigranten

Dit verkennend onderzoek van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) laat onder andere zien dat er indicaties zijn dat ...

Publicatie | 13-06-2019