Publicaties

226 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Notitie Oproep tot een duurzaam migratiebeleid

Welke keuzes moeten er volgend jaar gemaakt worden in het migratiebeleid? De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken roept met de ...

Publicatie | 17-03-2020

Summary Carriers’ obligations - Airlines and immigration control

Why and how was privatisation implemented in migration policy, what were the consequences and what lessons can be distilled from ...

Publicatie | 13-03-2020

Advies: Voorstel tot wijziging Wet arbeid vreemdelingen

Om arbeidsmigratie toekomstbestendig te maken heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorstel gedaan tot ...

Publicatie | 12-03-2020

Advies: Wetsvoorstel tot verlenging Wet biometrie vreemdelingenketen

Op 16 januari 2019 is het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet biometrie vreemdelingenketen (Wet biometrie) voor advisering aan ...

Publicatie | 09-03-2020

Advies: Wetsvoorstel tot wijziging Participatiewet

Sinds 11 december 2019 is het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet voorgelegd in een internetconsultatie. Dit in ...

Publicatie | 10-02-2020

Advies: Vervoerdersverplichtingen

Vervoerders moeten worden verplicht om gevallen, waarin niet of onjuist gedocumenteerde passagiers zich beroepen op ...

Publicatie | 31-01-2020

EU-Hof komt in arrest tot ander oordeel

Arresten EU-Hof leiden niet tot uniformering Unierecht. Er zou bij een individuele beoordeling meer rekening gehouden moeten ...

Publicatie | 12-12-2019

Advisory report: Increasing onward migration of asylum seekers in the EU

Secondary migration

Publicatie | 12-11-2019

Advies: Secundaire migratie

Asielzoekers die de EU op irreguliere wijze inreizen, blijven vaak niet in de lidstaat waar zij aankomen. Doormigratie van ...

Publicatie | 05-11-2019

Adviestraject: Landeninformatie

Het gebruik van landeninformatie is bij de beoordeling van een asielverzoek van cruciaal belang. Maar hoe beoordeel je of ...

Publicatie | 24-09-2019