Vacatures

De adviescommissie is op zoek naar twee nieuwe leden

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over migratievraagstukken. De deskundigen in de commissie worden op persoonlijke titel voor vier jaar benoemd. Een secretariaat van onderzoekers ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden.

Voor geschikte kandidaten gelden de volgende criteria:

  • Inzicht in maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot migratie
  • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit, strategisch en tactisch inzicht
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Het vermogen en de wil om in teamverband te opereren
  • Effectief netwerker

Voor vacature 1 wordt in aanvulling op deze criteria specifiek gezocht naar een hooggekwalificeerde jurist(e), bij voorkeur met een specialisatie in het (Europees) asiel / migratierecht.

Voor vacature 2 wordt in aanvulling op de genoemde criteria gezocht naar iemand met een bredere sociaal-wetenschappelijke dan wel juridische achtergrond met inzicht in lokaal bestuur (gemeente of regio) en/of kennis van de werking van de arbeidsmarkt en economie.

Voor het overige wordt van beide kandidaten verwacht dat zij over een onafhankelijke oordeelsvorming beschikken.

Omdat de ACVZ, behalve naar een multidisciplinaire samenstelling en een evenredige man/vrouw verhouding, ook streeft naar een gedifferentieerde samenstelling, gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar kandidaten met een migratieachtergrond.

Ambtenaren die (in)direct werkzaam zijn bij een ministerie kunnen niet tot lid worden benoemd. (Art. 2 Vreemdelingenwet)

Het lidmaatschap van de ACVZ vraagt een tijdsbeslag van 2 à 3 dagen per maand.

Honorering vindt plaats op basis van de Kaderwet Adviescolleges.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de voorzitter van de ACVZ, prof. dr. Monique Kremer.

Postbus 20301  2500 EH  Den Haag, of per mail h.m.s.braat-naber@acvz.minjenv.nl

U kunt solliciteren tot 31 oktober 2020.

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 46 en 47.

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de ACVZ-voorzitter mevrouw M. Kremer (06-50157298) en of de secretaris-directeur, de heer W. Mannens (06-22509186)