Verkenning: Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid

In deze verkenning presenteert de adviesraad modellen voor advisering over arbeidsmigratie. Brede welvaart moet volgens de adviesraad het centrale doel zijn van toekomstige arbeidsmigratie. 

Zet in op brede welvaart als doel van toekomstige arbeidsmigratie

De migratieraad stelt dat Nederland vanuit de brede welvaartsbenadering moet kijken welke kansen arbeidsmigratie van buiten de EU biedt voor de huidige en toekomstige samenleving. Daarbij moeten alle belangen worden afgewogen. Van werkgevers, werknemers, migranten én de ontvangende samenleving.

Vragen?

Heeft u vragen over deze verkenning neem dan contact op met Lambert Obermann.