Over de ACVZ

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege. Zij adviseert regering en parlement over migratiebeleid en vreemdelingenrecht. De ACVZ bestaat uit een commissie en een ondersteunend secretariaat.

Commissie ACVZ

De commissieleden

Secretariaat ACVZ

De medewerkers van het secretariaat

Samenwerkingen

De ACVZ staat open voor ideeën van deskundigen, mensen die zich bezig houden met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en overige geïnteresseerden over nieuwe adviesonderwerpen.

Heeft u een suggestie?

Heeft u een suggestie of een thema waarvan u vindt dat de ACVZ daar aandacht aan zou moeten besteden? Bent u onderzoeker en bezig met een onderzoek omtrent migratie? We komen graag met u in contact. Neem contact met ons op om kennis te delen, ideeën uit te wisselen of samen te werken!

>Neem contact met ons op
>Volg ons via LinkedIn