Prof. mr. dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude

Prof. mr. dr. M.A.H. (Maartje) van der Woude

Functie
Commissielid

Maartje is per 1 september 2021 voor 4 jaar benoemd tot lid van de ACVZ.

Overige functies

  • Hoogleraar Rechtssociologie, Universiteit Leiden 
  • Rechter – Plaatsvervanger bij de Strafsector van de Rechtbank Noord-Nederland 

Over Maartje

Als hoogleraar rechtssociologie houd ik me bezig met de (door)werking - (neven)effecten - van het recht binnen de samenleving, maar ook met vraagstukken rondom de totstandkoming van wet- en regelgeving. Ik richt me hierbij in het bijzonder op wet- en regelgeving op het terrein van grenstoezicht, migratie en het terrein van veiligheid, twee terreinen die overigens steeds verder met elkaar vervlochten lijken te raken als we kijken naar het politieke en het publieke discours, maar ook naar beleid en wetgeving. Mijn huidige onderzoek richt zich op deze vervlechting die in de literatuur ook wel wordt aangeduid met de term ‘crimmigratie’ en richt zich op de vraag hoe Europese lidstaten in een aanhoudend populistisch klimaat waarin de angst voor zogenoemde ‘gevaarlijke’ anderen groot is, omgaan met het de open Europese binnengrenzen en het vrij verkeer van personen. Hierbij kijk in het bijzonder naar de verschillende manieren waarop Schengen lidstaten hun binnengrenzen, die ‘open’ zouden zijn, monitoren en controleren. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de manier waarop er op lokaal niveau allerlei ‘grenzen’ worden opgeworpen voor verschillende groepen migranten door middel van lokaal beleid. Ik zet mijn kennis van het recht  en voornoemde vraagstukken maar ook van het doen van empirisch onderzoek met veel plezier in als commissielid.