Adviestraject: Vreemdelingenbewaring

Op 2 april 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de ACVZ gevraagd haar te adviseren over de kwaliteit en effectiviteit van vreemdelingenbewaring.

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:  ‘In hoeverre kunnen de kwaliteit van het proces van inbewaringstelling, de kwaliteit van beschikkingen tot inbewaringstellingen en de effectiviteit van inbewaringstellingen van vreemdelingen worden vergroot?'

Nadere informatie over dit adviesproject: Sander Vergeer en Lambert Obermann