Publicaties

226 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifieke publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies: Wet Inburgering

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken vindt dat het huidige inburgeringsstelsel niet voldoet. In haar advies stelt zij o.a. ...

Publicatie | 11-09-2019

Advies: Afschaffing discretionaire bevoegdheid

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken realiseert zich dat de afschaffing van de algemene discretionaire bevoegdheid ...

Publicatie | 24-06-2019

Report: Legal labour migration channels

This exploratory study by the Dutch Advisory Committee on Migration Affairs shows, amongst other things, that there are ...

Publicatie | 13-06-2019

Verkenning: Legale kanalen arbeidsmigranten

Dit verkennend onderzoek van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) laat onder andere zien dat er indicaties zijn dat ...

Publicatie | 13-06-2019

Kabinetsreactie: Koninkrijk en internationale bescherming asielmigranten

Kabinetsreactie | 26-04-2019

QuickScan: The Kingdom of the Netherlands and the International Protection of (Asylum) Migrants

The crisis in Venezuela is causing an increase in emigration. A small percentage of these emigrants travels to the countries ...

Publicatie | 19-03-2019

Signalering: Koninkrijk en internationale bescherming asielmigranten

De crisis in Venezuela leidt tot toenemende migratie naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Wie is er verantwoordelijk voor de ...

Publicatie | 19-03-2019

Kabinetsreactie: Veranderend ouderschap en migratie

Kabinetsreactie | 15-03-2019

Advies: Marktwerking inburgeringsonderwijs

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft voor dit advies onderzoek gedaan naar de wijze waarop de markt voor ...

Publicatie | 13-03-2019

Advisory report: Changing Parenthood and Migration

A child with three or four legal parents. And what happens when one of these parents does not have the Dutch nationality? If the ...

Publicatie | 18-02-2019